Akvareller

Här visas ett urval av Kenth Olssons akvarellmålningar med olika motiv under olika årstider.

                               

                              

                               

untitled2                untitled5                KO-untitled

untitled4                untitled3                a8b

untitled7                               35 liten 

                                                 untitled8                untitled9